דרכי ביטול עסקה

ככל ועומדת לך זכות לביטול עסקה, בהתאם לתנאי רכישת המוצר, לתקנון האתר ו/או לחוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981, הנך רשאי/ת למסור הודעת ביטול עסקה, באחת מהדרכים שלהלן:

  1. בסמס (בטלפון מס' 0523-477-476
  2. בדואר אלקטרוני (לכתובת הדוא"ל kakadu@netvision.net.il).